About
Om du har något av följande tillstånd bör du tala med din läkare innan du tar Viagra. Dessa inkluderar en historia av hjärtsjukdom, högt blodtryck, en blödningssjukdom, leversjukdom, diabetes eller njursjukdom
Comments
Issues with this site? Let us know.